PROJEKT

Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET

Program INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020 je novi trilateralni program koji će se provoditi tijekom financijskog razdoblja 2014.-2020. Više informacija.

Projekt „Enhancement of competitiveness of transational business competence centers and networks“,  u prijevodu Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET, usmjeren je na rješavanje izazova niske konkurentnosti te općenito nepovoljnog poslovnog okruženja, nedostatka kvalificirane radne snage, relevantnih kompetencija u dizajnu proizvoda, upravljanju izvozom, financijskom upravljanju i marketingu poboljšanjem pristupa relevantnim kompetencijama u programskom području kroz poboljšanje relevantne infrastrukture i usluga, programa obuke za nezaposlene tvrtke i uspostavljanje modela transnacionalnog umrežavanja, tako podižući ukupne razine osposobljenosti i mogućnosti radne snage i MSP-a.

Glavni cilj projeka je ojačati organizacije za poslovnu podršku u Vukovarsko-srijemskoj županiji (RH), Zeničko-dobojskom kantonu (BiH) i Podgorici (CG) primjenom inovativnih modela i pristupa za povećanje konkurentnosti lokalnih MSP-a.

Glavni očekivani rezultati projekta su:

  • razvijen jedan transnacionalni poslovni klaster
  • poboljšanje poslovne kompetencije zaposlenika te nezaposlenih osoba kroz program obuke i praktičnog mentoriranja u prekograničnom području
  • uvedene nove tehnologije i inovativna rješenja u poslovanju MSP-a kroz pilot projekte
  • nadograđen model prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu kompetencija, iskustava i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Ciljane skupine uključuju: izvozno orijentirana mala i srednja poduzeća osobito u drvnom sektoru, male poljoprivrednike, djelatnike u turizmu, nezaposlene mlade ljude, institucije poslovne podrške i istraživačke i znanstvene institucije, lokalne samuprave.

Prekogranična vrijednost projekta ogleda se u triple helix modelu rada, tj. zajedničkom klasterskom nastupu i dijeljenju pristupa kompetencijama među svim dionicima u području djelovanja projekta, korištenjem webinara, transnacionalne mreže svih zainteresiranih strana, suradnjom s akademskom zajednicom, kreirajući tako povoljnije poslovno okruženje.

PA 4 / Povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.

Vrijednost projekta659.563,58

Trajanje projekta: 01.08.2020. – 31.07.2022.

KONTAKT