Poziv na prijavu za trening program „Financijski menadžment“