PROJEKT

Unapređenje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža

Program INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020 je novi trilateralni program koji će se provoditi tijekom financijskog razdoblja 2014.-2020. Više informacija.

Unaprijediti održivi ekonomski razvoj u Zeničko-dobojskom kantonu (BiH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (CRO) i Podgorici (MNE) primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća.

Projekt će u programskom području pružiti zajedničku intervenciju četiri partnerske organizacije iz tri zemlje koje će doprinijeti jačanju socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja kroz poboljšanje infrastrukture, usluga i mreža.

 1. Uspostava tri transnacionalna centra za razvoj poslovnih kompetencija za MSMEs[1] u Zeničko-dobojskoj županiji (BiH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (R Hrvatska) i gradu Podgorici (Crna Gora).
 2. Poboljšane poslovne kompetencije nezaposlenih mladih osoba kroz obuku i praktične mentorske programe
 3. Unaprijeđeno znanje i vještine MSMEs na uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju putem pametnih programa suradnje
 4. Razvoj modela prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu sposobnosti, iskustva i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Projekt competenceNET je nastao iz zajedničkih teritorijalnih izazova koji se očituju niskom razinom konkurentnosti MSP-a i izrazito visokom stopom nezaposlenosti mladih, u usporedbi sa zemljama EU, i općenito nepovoljnim poslovnim okruženjem, u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Obzirom da ublažavanje navedenih problema zahtijeva šire regionalno djelovanje projektni partneri su se odlučili na proaktivan pristup rješavanju problema i zajednički kreirali projekt competenceNET.

Projekt će imati pozitivne ishode na više različitih područja, kako bi se razvilo dugoročno održivo rješenje za ove izazove. Pristup uključuje:

 • poboljšanje infrastrukture i usluga za male i srednje poduzetnike (Uspostava Centra poslovnih kompetencija i opremanje istog neophodnom opremom),
 • poboljšanje pristupa kompetencijama malih i srednjih poduzeća kroz treninge i suradnju s novom kvalificiranom radnom snagom i istraživačkim institucijama (program SMART suradnje),
 • povezivanje relevantnih dionika u jednu zajedničku prekograničnu mrežu.

Umrežavanje će omogućiti dugotrajnu i održivu razmjenu znanja, iskustva, razvijanje inicijativa, suradnju, te će u konačnici doprinijeti povoljnijem poslovnom okruženju u programskom području.

Pristup koji je osmišljen projektom nadilazi postojeće prakse u regiji uključujući ciljne skupine kao što su SME, javna tijela, obrazovne i istraživačke institucije, mediji, te šira javnost u programe obuke, mentorstva i SMART programe suradnje. Omogućuje malim i srednjim poduzećima da dobiju pristup kompetencijama u područjima koja im obično nisu dostupna unutar vlastitih kapaciteta i promicanje takvog oblika suradnje između malih i srednjih poduzeća, nezaposlenih i akademske zajednice, uvodi i unaprjeđuje nove inovativne prakse u programskom području.

[1] mikro. mala i srednja poduzeća

 1. Upravljanje projektom,
 2. Investicije – Adaptacija prostorija za Centre poslovnih kompetencija,
 3. Implementacija – Razvoj instrumenata za podizanje relevantnih poslovnih kompetencija,
 4. Komunikacija – Razvoj komunikacijske strategije i vizualnog identiteta projekta, izrada promotivnih materijala i organiziranje promotivnih događaja.

Vrijednost projekta670.619,24

Odnos finansiranja

PARTNERI

Trajanje projekta30mjeseci

KONTAKT