Završena prva obuka u Centru kompetencija u Starim Jankovcima u sklopu projekta competenceNET

U Starim Jankovcima podijeljeni su certifikati za polaznike obuke „Otvaranje i upravljanje start-up poduzećem“ održane u sklopu projekta competenceNET, koji se financira u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

U Centru kompetencija u Starim Jankovcima održana je obuka „Otvaranje i upravljanje start-up poduzećem“ za sve osobe u malom i srednjem poduzetništvu, zaposlene i nezaposlene osobe koje imaju vlastitu ideju koju žele ostvariti ili žele unaprijediti znanja te biti konkurentniji na tržištu rada.

Obuka je trajala od srpnja do kraja kolovoza. Obuku je završilo 15 polaznika koji su naučili što je sve potrebno, kako trebaju razmišljati te što sve trebaju uzeti u obzir pri otvaranju start-up poduzeća.

Polaznici su imali mogućnost naučiti što je to start-up poduzeće, faze start-up poduzeća, način razrade poslovne ideje i razrade poslovnog plana, koje su to potporne institucije i izvori financiranja poduzeća, koje su najčešće greške start-up poduzetnika, koje su prepreke inovacijskoj aktivnosti poduzeća te kako analizirati tržište.

Osim teorijskog dijela, polaznici obuke imali su priliku samostalno izraditi i prezentirati poslovni plan te su upoznati s primjerima iz prakse i studijama slučaja. Krajnji cilj obuke je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva te educirati ljude koji žele krenuti u svijet poduzetništva.

Obuka će biti dostupna i online u formi webinara, te besplatna za sve zainteresirane osobe.

Projekt competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, provodi Razvojna agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. – 11.2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Više informacija o radu i uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/.