U Općini Stari Jankovci svečano otvoren Centar kompetencija d.o.o. hrana i bio ekonomija

Razvijanje gospodarstva u lokalnim sredinama, osnaživanje malog i srednjeg poduzetništva, pomoć mladima da razviju poslovne ideje, razvoj poduzetničkih vještina i gospodarska razmjena u regiji, samo su neke od aktivnosti Centara poslovnih kompetencija.

U ponedjeljak 03.12.2018. godine u Općini Stari Jankovci, svečano je otvoren Centar kompetencija d.o.o., hrana i bio ekonomija. Uspostava Centra jedna je od aktivnosti projekta competenceNET, čiji je cilj unaprijediti održivi ekonomski razvoj u programskom području primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća, financiranog u okviru prvog poziva programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 – 2020.

Otvorenju Centra su nazočili projektni partneri iz Crne Gore – predstavnici Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Milatović i Danilo Kaluđerović, Zrinka Lončar Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije (voditeljica odijela za pripremu projekata), Marko Josipović dr.sc. – znanstveni savjetnik na Poljoprivrednom institutu Osijek, Dragan Sudarević – Načelnik općine Stari Jankovci, Ruža Veselčić-Šijaković – Načelnica općine Tovarnik, Zdravko Zvonarić – Načelnik općine Tompojevci, Tanja Cirba – Načelnica općine Lovas, Josip Kovač- zamjenik gradonačelnice Grada Iloka, Željko Cirba – zamjenik direktora Agro-klaster d.o.o., Ivan Domac – predstavnik Vukovarsko-srijemske županije – voditelj projekta LENA (Lokalno gospodarstvo i očuvanje prirode u Podunavlju), Albert Varga – Voditelj LAG-a Srijem, Mladen Markešić – voditelj Ureda za međunarodnu suradnju – TINTL, predstavnici MSP sektora, poduzetničkih potpornih institucija, istraživačkih institucija, kao i predstavnici ostalih lokalnih i viših nivoa vlasti iz Republike Hrvatske.

Ispred Općine Žepče događaju su nazočili općinski načelnik Mato Zovko i predstavnici Razvojne agencije Žepče, Vodećeg partnera na projekt, direktorica Branka Janko, projekt menadžer Jugoslav Sarajlić, voditeljica Centra poslovnih kompetencija Tea Samardžić Memčić i financijski asistent na projektu Gabrijela Perković.

Prisutne su pozdravili Dragan Sudarević, Načelnik Općine Stari Jankovci, Ruža Veselčić-Šijaković, načelnica Općine Tovarnik, te Branka Janko direktorica Razvojne agencije Žepče d.o.o., ispred Vodećeg partnera.

Nakon svečanog otvorenja i pozdravnih govora, voditelj projekta ispred partnera iz RH Dario Hodak, predstavio je projekt, novootvoreni Centar te njegovu buduću namjenu kao i početni plan rada, nakon čega su svi prisutni dobili priliku razgledati novoadaptirani i opremljeni objekt.

Centar kompetencija d.o.o. hrana i bio ekonomija u Starim Jankovcima, koji je drugi po redu otvoren u sklopu projekta competenceNET, vođen je potrebama poljoprivrednog sektora i osmišljen je u svrhu pružanja usluga za mikro, mala i srednja poduzeća u poljoprivrednom sektoru. Njegovo djelovanje zasnovano je na triple helix modelu, suradnji privatnog, javnog i znanstveno istraživačkog sektora. U sklopu projekta je u listopadu otvoren Centar poslovnih kompetencija u Žepču BiH a otvorenje centra u Podgorici, trećeg po redu je planirano za 19. prosinac 2018. godine.

Centri u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) su osmišljeni i uspostavljeni na način da čine jedan „veliki centar“ koji će svakodnevno analizirati i odgovarati na potrebe tržišta kako kod poduzetnika, tako i radne snage u prekograničnom području i unaprjeđivati aktivnosti kako bi zadovoljio njihove potrebe. Svoje aktivnosti će također usmjeravati i na jačanje poduzetničkog duha i kulture kod djece i mladih, promoviranje društveno odgovornog poduzetništva i integraciju ranjivih skupina stanovništva na tržište rada, s osobitim naglaskom na osobe s invaliditetom. Usluge centara iz sve tri zemlje će biti dostupne svim korisnicima u prekograničnom području putem webinara i mobilne aplikacije.

Projekt competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, provodi Razvojna agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. – 11.2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Više informacija o radu i uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/.