U Centru kompetencija d.o.o. hrana i bioekonomija, odjel Tovarnik počele prve obuka u sklopu projekta competenceNET

U srpnju 2019. godine, u odjelu Centra kompetencija d.o.o. hrana i bioekonomija u Tovarniku, započela je provedba 2 trening programa u sklopu projekta competenceNET, koji se financira u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

Trening programi „Financijski menadžment“ i „Izvori financiranja“ provode se na području općine Tovarnik u odjelu Centra kompetencija d.o.o., hrana i bioekonomija, Stari Jankovci. Odjel u Tovarniku je suvremena učionica opremljena namještajem i IT opremom, financiranim iz projekta. Trening programi su namijenjeni su svim zainteresiranima, a posebno osobama u malom i srednjem poduzetništvu te nezaposlenima.

Financijski menadžment

Prvi trening program „Financijski menadžment“ ima za cilj  povećati kompetencije poduzetnika kako bi ih pripremili za samostalno financijsko planiranje i predviđanja, samostalno razumijevanje financijskih i revizijskih izvještaja kao i samostalno budžetiranje i planiranja aktivnosti svojih poduzeća.

Trening program se provodi u u periodu od srpnja do rujna u ukupnom trajanju od 120 školskih sati i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio se provoditi kroz pokazne vježbe na studiji slučaja u obliku rada u timovima te prezentaciji i usporedbi uradaka. Teorijski dio rastavljen je na 4 modula:

  • Pojam financijskog menadžmenta,
  • Temeljni financijski izvještaji,
  • Financijsko upravljanje,
  • Analiza poslovanja.

Na trening program se prijavilo 13 polaznika, a svaki polaznik će dobiti potvrdu o završetku programa s navedenim kompetencijama koje je stekao.

Izvori financiranja

Trening program „Izvori financiranja“ namijenjen je svim osobama koje se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima financija u unapređenju poslovanja, specijalistima u financijama koji žele proširiti svoje postojeće znanje i steći novo znanje o financijama i izvorima financiranja, te poduzetnicima početnicima.

Trening program traje u periodu od srpnja do rujna sa ukupno 120 školskih sati predavanja i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio će se provoditi kroz pokazne vježbe na studiji slučaja u obliku rada u timovima te prezentaciji i usporedbi uradaka. Teorijski dio je rastavljen na 3 glavna modula:

  • Pojam i vrste financiranja,
  • Instrumenti osiguranja kredita i drugi oblik financiranja iz tuđih izvora,
  • Financiranje malog i srednjeg poduzetništva, oblici i izvori.

Na trening program Izvori financiranja se prijavilo 15 polaznika, a svaki polaznik će dobiti potvrdu o završetku programa s navedenim kompetencijama koje je stekao.

Oba trening programa provodi predavač Marijan Kuprešak, univ.spec.oec., iz tvrtke LABOS M.K. d.o.o.

Projekt competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, provodi Razvojna agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. – 11.2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Više informacija o radu i uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/.