O CENTRU

Centar je kreator poticajnog, inovacijskog, tehnološkog i ekonomskog sustava čije će djelovanje biti potpora za razvoj inovativnog i konkurentnog poduzetništva na lokalnom i regionalnom nivou.
Prioritetni ciljevi centra su biti: poticajan, inovativan, kreator konkurentnog poduzetništva, pokretač razvoja, samoodrživ.

 

Ekonomski, društveni i socijalni ciljeva centra:

  • povećanje proizvodnje i zapošljavanja,
  • povećanje inovativnosti,
  • poboljšanje kvalitete i produktivnosti,
  • povećanje produktivnosti,
  • bolje korištenje potencijala,
  • pristup novim tehnologijama,
  • uspješno upravljanje promjenama,
  • bolja iskorištenost kapaciteta
Svrha Centra je pružanje podrške u jačanju kapaciteta poslovnog sektora (uglavnom malih i srednjih poduzetnika kojima nedostaju interni kapaciteti za istraživanje i razvoj) za provedbu projekata istraživanja i razvoja.

Misija: graditi svoj razvoj i napredak na principima održivog razvoja te na očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i socijalne uključivosti kako bi osigurale kvalitetno mjesto za život budućim generacijama te kako bi osigurale ubrzani ekonomski razvoj koji će omogućiti povećanje individualnog blagostanja i općeg standarda življenja.

Centar je opremljen uredskom te informatičkom opremom (pametnom pločom, laptopima, projektorom i projekcijskim platnom, video kamerom).