Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije
Ova web stranica napravljena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Centra kompetencija – Hrana i bioekonomija d.o.o  te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.