CENTAR KOMPETENCIJA D.O.O 
HRANA I BIOEKONOMIJA 

POTICAJAN

INOVATIVAN

RAZVOJAN

O CENTRU

Centar je kreator poticajnog, inovacijskog, tehnološkog i ekonomskog sustava čije će djelovanje biti potpora za razvoj inovativnog i konkurentnog poduzetništva na lokalnom i regionalnom nivou.

VIŠE INFORMACIJA

KONTAKT

U slučaju potrebe budite slobodni kontaktirati nas putem navedenog e-mail-a ili telefonskog broja.

KONTAKT