Završena obuka u poduzeću Jifeng Automotive

U okviru projekta „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage“ koga financira USAID, kroz WHAM Activity, a u općini Žepče provodi Razvojna agencija Žepče, u poduzeću Jifeng Automotive u periodu od 17.05 do 17.08.2021. provedena je obuka za šivače.

Specijalistička obuka za šivača namijenjena je za usavršavanje znanja u vještina kod 15 osoba (10 nezaposlenih i 5 zaposlenih), u tekstilnom sektoru za poziciju šivača s ciljem jačanja njihovih kompetencija i osiguravanja kvalificirane radne snage za potrebe firme. Obzirom da je poduzeće imalo potrebu za još 5 dodatnih novih uposlenika, u okviru projekta obučeno je još 5 dodatnih nezaposlenih osoba, koje je poduzeće zaposlilo tu toku trajanja obuke.

Obuka za šivače trajala je ukupno 552 sata, a uključivala je teoretski i praktični dio (rad za mašinama). Uz specijalističku obuku polaznici obuke su imali priliku upoznati se sa aktivnostima projekta, metodama provođenja obuke te načinom uspostave proizvodnje u ovoj kompaniji.

U okviru projekta svi nezaposleni polaznici obuke, njih 15 zaposlilo se u poduzeću Jifeng Automotive, a što je rezultiralo prekoračenjem planiranog indikatora za 50 %, obzirom da je projektom planirano zapošljavanje 10 polaznika obuke.

Polaznici obuka iskazali su svoje zadovoljstvo za sudjelovanje u obuci u slijedećim izjavama:

Adela Fejzić

„Za obuku sam saznala preko Biro rada Žepče. Prijavila sam se i dobila priliku da prođem obuku za šivača, koja mi je pomogla da savladam proces šivanja. Velika prednost je to što se obuka održava u proizvodnom pogonu kompanije JAI BIH i lakše je savladati sve faze šivanja uz praktični rad. Treneri su veoma susretljivi i kvalificirani.

Zahvalna sam Razvojnoj agenciji Žepče na ukazanoj prilici. Uspješno sam završila obuku i po završetku projekta dobila zaposlenje u kompaniji JAI BIH.“

Lejla Suljević

„Zovem se Lejla Suljević. Preko Biroa rada Žepče sam saznala za obuku i odlučila sam da se prijavim i sudjelujem u obuci za šivača. Veoma sam zadovoljna rezultatima treninga, uspješno sam savladala sve faze šivenje  te smatram da sam spremna za samostalan rad u proizvodnji.

Zahvalna sam trenerima na prenesenom znanju i Razvojnoj agenciji Žepče i USAID-u jer su mi pružili priliku da budem dio uspješnog projekta.“