Započeo projekt centrikomNET nastavak projekta competenceNET

Općina Stari Jankovci (RH), u svojstvu vodećeg partnera, sa partnerima Općinom Tovarnik (RH), Razvojnom agencijom Žepče (BiH), Unijom poslodavaca Crne Gore (MNE) i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vinkovci (RH) započela je s implementacijom projekta pod nazivom „Enhancement of competitiveness of transnational business competence centers and networks – centrikomNET“ u prijevodu „Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET“.

Projekt je odobren u okviru drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Trajanje projekta je 24 mjeseca (01.08.2020.-31.07.2022.), a ukupan proračun je 659.563,58 , od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Cilj projekta je ojačati organizacije za poslovnu podršku u Vukovarsko-srijemskoj županiji (RH), Zeničko-dobojskom kantonu (BiH) i Podgorici (CG) primjenom inovativnih modela i pristupa za povećanje konkurentnosti lokalnih MSP-a.

Ciljne skupine projekta su mala i srednja poduzeća, nezaposlene mlade osobe, organizacije za poslovnu podršku i istraživačke institucije te jedinice lokalne samouprave.

Očekivani rezultati projekta su: razviti jedan transnacionalni poslovni klaster; poboljšati poslovne kompetencije  zaposlenika te nezaposlenih osoba kroz programe obuke i praktičnog mentoriranja; steći znanje o uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju MSP-a kroz pilot projekte;  nadograditi model prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu kompetencija, iskustava i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Implementacijom ovog projekta želi se pridonijeti rješavanju problema niske razine konkurentnosti i općenito nepovoljnog poslovnog okruženja. Manjak kvalificiranih radnika i nedostatak odgovarajućih kompetencija problem je koji utječe na konkurentnost poduzeća koja proizvode poluproizvode i proizvode male dodane vrijednosti, povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te jačanju poslovnih kompetencija stanovništva kako bi osigurali njihovu egzistenciju i razvoj.

Projektom će se uspostaviti dva demonstracijsko edukativna polja, jedno u Republici Hrvatskoj (Općina Stari Jankovci) a drugo u Bosni i Hercegovini (Općina Žepče), u svrhu pružanja infrastrukturne potpore i usluga malim i srednjim poduzećima te lokalnom stanovništvu.

 Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.