U Žepču otvoren prvi Centar poslovnih kompetencija u BiH

Razvijanje gospodarstva u lokalnim sredinama, osnaživanje malog i srednjeg poduzetništva, pomoć mladima da razviju poslovne ideje, razvoj poduzetničkih vještina i gospodarska razmjena u regiji, samo su neke od aktivnosti Centra poslovnih kompetencija.

Žepče, 11.10.2018.: Razvojna agencija Žepče je otvorila Centar poslovnih kompetencija, prvi ovakve vrste u BiH. Uspostava Centra jedna je od aktivnosti projekta competenceNET čiji je cilj unaprijediti održivi ekonomski razvoj u BIH primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća.

„Žepče je relativno mala općina ali se ohrabrila i zajedno sa svojim partnerima iz Hrvatske i Crne Gore ušla u ovako moderan i složen projekt, a sve u cilju razvoja gospodarstva i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, jačanju konkurentskog tržišta, ekonomije i poslovnog duha. Također, želimo da budemo na usluzi malim i srednjim poduzećima i da budemo uvezani kao javni i privatni sektor i kroz naučno istraživački rad.“ istaknuo je načelnik Općine Žepče, Mato Zovko prilikom otvaranja Centra.

Centar poslovnih kompetencija kao odjel Razvojne agencije Žepče vođen je potrebama industrije i osmišljen je u svrhu pružanja usluga za mikro, mala i srednja poduzeća. Njegovo djelovanje zasnovano je na triple helix modelu, suradnji privatnog, javnog i naučno istraživačkog sektora. Svoje aktivnosti usmjerava na jačanje poduzetničkog duha i kulture kod djece i mladih, promovira društveno odgovorno poduzetništvo i integraciju ranjivih skupina stanovništva sa akcentom na osobe sa invaliditetom.

„Ovakvi centri su se pojavili kao potreba da se razvije gospodarstvo u lokalnoj sredini i da se kroz njih osnaži razvoj malog i srednjeg poduzetništva,“ istaknuo je Vlado Prskalo, pomoćnik ministrice i Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH.

Centar poslovnih kompetencija u Žepču fokusiran je na razvoj i pružanje specijaliziranih usluga u sektorima drveta i tekstila, dok je poseban prostor ostavljen za kreativce iz IT industrije i free-lancer-e.

„Ovaj Centar će razvijati vještine i kompetencije u određenim područjima, jer smo primijetili da mnoge mlade osobe koje žele razviti svoj biznis, se upravo susreću sa problemom razvoja ideje, odnosno, dođu do  faze i kada im se treba stručno objasniti kako da tu svoju ideju razviju i sa kojim institucijama da se povežu. Upravo tu vidim priliku ovog centra jer smo uspostavili partnersku mrežu, imamo dobru prekograničnu suradnju, a imamo i prve potpisnike memoranduma“, istaknula je Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče.

Druga dva centra u Starim Jankovcima i Podgorici  koji su također uspostavljeni u okviru projekta competenceNET svoje usluge dijelit će sa Centrom u Žepču tako da korisnici usluga putem webinara i mobilne aplikacije imaju pristup i specijaliziranim uslugama u sektoru agrobiznisa i turizma koje su razvijene u ova dva Centra.

Voditelj ureda za međunarodnu suradnju TINTL, Mladen Markešić je naglasio „da je veoma bitno što se u ovom projektu kroz razmjenu povezuju upravo male jedinice lokalne samouprave, koje nemaju dovoljno resursa, niti mogućnosti da se samostalno razvijaju.”

S druge strane, partner na projektu, predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore, Mirza Mulešković istaknuo je „da je motiv ulaska u projekt trend koji pokazuje da radna snaga koja je na tržištu nema vještine koje su potrebne poslodavcima. Kreiranjem ovakvih centara nadomjestit ćemo taj nedostatak“

Danas je također, počelo potpisivanje Memoranduma o pristupanju prvoj „Prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje“, koje će biti nastavljeno kroz dalju implementaciju Projekta. Prvi potpisnici memoranduma su Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Vinkovaca (Republika Hrvatska), Katolički školski centar „Don BOSCO“ Žepče, Srednja mješovita škola „Žepče“, LIND – laboratorij za ispitivanje sigurnosti proizvoda u sklopu Agencije ZEDA, Univerzitet u Travniku – Fakultet za tehničke studije.

Jedan od prvih potpisnika memoranduma, direktor Centra kompetencija, dr.sc. Ivan Ambroš je naglasio važnost potpisivanja memoranduma između BiH, Hrvatske i Crne Gore, rekavši “da su ovo relativno male ekonomije koje ovise od okruženja i samo zajedničkom suradnjom između ovih regija možemo doći do zadovoljavajućih rezultata koji će u budućnosti biti potpora našem gospodarstvu“.

Nakon otvaranja Centra, otvoren je i 5. Gospodarski forum općine Žepče, koji su Žepče danas stavili u centar gospodarskih dešavanja u BiH.

Projekt competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, provodi Razvojna agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. – 11.2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Više informacija o radu i uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/.