U poduzeću Jifeng Automotive u tijeku obuke za šivače

U okviru projekta „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage“ koga financira USAID a implementira IESC u saradnji sa ENOVA, a provodi Razvojna agencija Žepče, trenutno je u fazi implementacija obuka za  šivače.

Radi se o specijalističkoj obuci za 15 osoba u tekstilnom sektoru za poziciju šivača s ciljem jačanja njihovih kompentencija i osiguravanja kvalificirane radne snage za potrebe firme. Nakon uspješne provedbe obuke, najmanje 10 kandidata dobit će priliku za novo zaposlenje u partnerskoj kompaniji Jifeng Automotive  koja sudjeluju u projektu.

Obuka za šivače započela je u ponedeljak 17.05.2021. u pogonu poduzeća Jifeng Automotive. Polaznici obuke su imali priliku upoznati se sa aktivnostima projekta, metomadama proveđenja obuke te načinom uspostave proizvodnje u ovoj kompaniji. Ukupno će se do augusta/kolovoza 2021. provesti 552 sati obuke koja uključuje teoretski i praktični dio rad na mašinama.

Razvojna agencija Žepče će i dalje u okviru Centra poslovnih kompetencija nastaviti sa organiziranjem obuka koje će se kreirati  u skladu sa potrebama poslodavaca kao i sa praćenjem promjena na tržištu rada kako bi poslodavci dobili kvalitetne radnike a nezaposlene osobe priliku da rade.

 Osnovni cilj obuka za tržište rada jeste podizanje razine kompetentnosti, konkurentnosti i zapošljivosti nezaposlenih osoba i to sa sticanjem dodatnih teoretskih i praktičnih znanja i vještina u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada i poslodavaca, kao i utvrđenim potrebama osoba, a s ciljem unapređenja  zapošljivosti nezaposlenih osoba.