U Centru poslovnih kompetencija Žepče započeo novi ciklus obuka iz AutoCAD-a i Fusion 360

U okviru Centra poslovnih kompetencija Žepče koji je sastavni dio Razvojne agencije Žepče započeo je novi ciklus obuka iz AutoCAD-a i Fusion 360, koje se financiraju u sklopu projekta prekogranične suradnje competenceNET.

Polaznici su predstavnici kompanija iz sektora metalo i drvo prerade, kao i pojedinci iz kategorije nezaposlenih kojima su potrebna nova znanja kako bi postali konkurentniji na tržištu rada, ukupno njih 23 koji će kroz fond od 120 sati, u okviru teoretskih i praktičnih predavanja steći kompetencije za samostalno korištenje softvera za izradu tehničke dokumentacije kao i za lakše rješavanje različitih inženjerskih, tehničkih i dizajnerskih problema uz podršku računara kod kojih je polazna osnova 2D i 3D model.

Uspješnim završetkom modula Fusion 360, polaznici će izgraditi vlastite kompetencije kreativnog rješavanja 3D problema i prikazivanja 3D ideja u prostoru i u projekcijama i na osnovu tih modela, izrađivati relevantnu tehničku dokumentaciju. Za provedbu obuke je angažirana Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o., a predavač na obuci je mr. sc. Ernad Bešlagić, viši asistent na Mašinskom fakultetu u Zenici.

Prijedlog za ovom vrstom obuke nastao je iz iskazane potrebe malih i srednjih poduzeća koji nemaju internih kapaciteta za ulaganje u razvoj kompetencija za korištenje specijaliziranih softvera u drvnoj i metalnoj industriji kod svojih zaposlenika ali i kao iskazana potreba za zapošljavanjem novih radnika.

Uporedo s ovom obukom, u Centru poslovnih kompetencija Žepče održava se i obuka za tržišnog menadžera koja treba da osposobi polaznike iz kompanija da na kvalitetniji način pripreme marketinšku kampanju i nastupe na tržištima koja su od interesa za samu firmu.

Sve obuke koje su provode u Centru poslovnih kompetencija Žepče biti će snimljene u formi webinara koji će biti dostupan putem interneta budućim polaznicima koji ne budu u mogućnosti fizički nazočiti predavanjima.

Projekt competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, provodi Razvojna agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. – 11.2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Više informacija o radu i uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/.