Razvojna agencija Žepče u sklopu Centra poslovnih kompetencija objavljuje javni poziv za prijavu na obuke

Razvojna agencija Žepče u sklopu Centra poslovnih kompetencija objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu na obuke:

  1. Obuka ECDL start (MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet Explorer i MS Outlook)
  2. Obuka iz AutoCAD i Fusion360

Pozivamo sve zainteresirane osobe koje žele usvojiti nove vještine i proširiti svoje poslovne kompetencije da se prijave na javni poziv.

Ograničen je broj prijava po obuci.

Ukupan broj polaznika ponuđenih obuka  je 30 nezaposlenih osoba, 15 po obuci.

Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula.

Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati,  bit će mu ponuđeno da pohađa drugu raspoloživu.

Obuke će se provoditi kombinirano on line obuka i obuka u učionici.

Način prijave

Prijavni obrazac možete popuniti OVDJE

Svoje prijave možete dostaviti i  putem e-mal: razepce@gmail.com ili na tel : 032 / 880-273

Rok za prijavu

Rok za prijavu na Javni poziv je do 10.05.2020. do 14 h