Prijavi se na obuku za rad u sektoru metalo prerade

Povećanje nivoa znanja i kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba u cilju poboljšanja konkurentnosti biznisa stalna je potreba u današnjem vrlo dinamičnom poslovnom okruženju

Ukoliko se želite obučiti za rad na poslovima zavarivača, bravara ili operatera na CNC strojevima, ovo je prava prilika za Vas.

Razvojna agencija Žepče organizira:

  1. Obuku za zavarivača
  2. Obuku za bravara
  3. Obuku za CNC operatera

Svaka obuka traje 90 dana

Vremenski rok provedbe obuke: 17.5.2021. – 17.8.2021.

Organizacija obuke: 6 puta tjedno u trajanju od 8h po terminu

Lokacija izvođenja obuke: Proizvodni pogon poduzeća TISAKOMERC d.o.o. Žepče

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike

Organizator obuke (Razvojna agencija Žepče) neće snositi nikakve dodatne troškove polaznika obuke (kao što su troškova prijevoza, ishrane i slične troškove), osim troškova same obuke.

Za sve obuke polaznici koji redovito budu prisutni na  istim  dobit će certifikat o stečenom znanju.

Pet polaznika koji steknu najbolje vještine dobiti će priliku da se zaposle u poduzeću TISAKOMERC d.o.o. Žepče.

Prijavni obrazac možete preuzeti klikom na LINK.

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: razepce@gmail.com  sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv  za obuke RAŽ.

Rok za prijavu na Javni poziv je do 12.05.2021. do 14 h.

 Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranici Razvojne Agencije Žepče.

Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Ovaj ciklus obuke se realizira uz potporu USAID-a (Američke agencije za međunarodni razvoj) kroz projekt WHAM (Workforce and Higher Access to Markets Activity) kojeg u Bosni i Hercegovini implementira IESC i ENOVA.

Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula, ali će imati mogućnost prisustvovati samo na jednom modulu. Raspored prijavljenih kandidata će se izvršiti sukladno pristiglim prijavama i dostupnim brojem mjesta u grupi za svaku obuku. Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati bit će mu ponuđeno da pohađa drugu raspoloživu obuku.

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.