Prijavi se na obuku za rad u IT sektoru

Povećanje nivoa znanja i kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba u cilju poboljšanja konkurentnosti biznisa stalna je potreba u današnjem vrlo dinamičnom poslovnom okruženju

Ukoliko se želite obučiti za rad na poslovima u IT sektoru, ovo je prava prilika za Vas.

Razvojna agencija Žepče organizira:

  1. Obuka iz SOFTWARE TESTER
  2. Obuka iz IT HELPDESK

Obuke traju: 150 sati za Software Tester i 120 sati za IT Helpdesk.

Vremenski rok provedbe obuke: 17.5.2021 – 26.6.2021  za Software Tester, 26.6.2021 – 17.8.2021 za IT Helpdesk.

Lokacija izvođenja obuke: Centar poslovnih kompetencija Žepče, online putem Zoom platforme.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike

Organizator obuke (Razvojna agencija Žepče) neće snositi nikakve dodatne troškove polaznika obuke (kao što su troškova prijevoza, ishrane i slične troškove), osim troškova same obuke.

Za sve obuke polaznici koji redovito budu prisutni na  istim  dobit će certifikat o stečenom znanju.

Tri polaznika koji steknu najbolje vještine dobiti će priliku da se zaposle u poduzeću CUSPIS d.o.o.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: razepce@gmail.com  sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv za obuke RAŽ.

Rok za prijavu na Javni poziv je do 12.05.2021. do 14 h

 Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranici Razvojne Agencije Žepče.

Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Ovaj ciklus obuke se realizira uz potporu USAID-a (Američke agencije za međunarodni razvoj) kroz projekt WHAM (Workforce and Higher Access to Markets Activity) kojeg u Bosni i Hercegovini implementira IESC i ENOVA.

Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula, ali će imati mogućnost prisustvovati samo na jednom modulu. Raspored prijavljenih kandidata će se izvršiti sukladno pristiglim prijavama i dostupnim brojem mjesta u grupi za svaku obuku. Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati bit će mu ponuđeno da pohađa drugu raspoloživu obuku.

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.