Poziv za prijavu na obuku „Specijalizirani softveri“ otvoren do 04.07.2019.

Kompetencije za rad u računalnim programima koji omogućuju brzu, učinkovitu i preciznu izradu tehničke dokumentacije, 3D modela i prototipa veoma su traženi u današnje vrijeme. Rad u ovim programima neophodan je u mnogim oblastima u metalnoj, drvnoj, građevinarskoj, tekstilnoj i mnogim drugim industrijama, te predstavlja polaznu točku u proizvodnji.

Bilo da ste apsolutni početnik ili profesionalac, imate priliku kroz za sveobuhvatnu obuku za AutoCad i Fusion 360 steći vještine izrade tehničke dokumentacije, projektiranja i 3D modeliranja, te ih odmah primijeniti u praksi, na jednom mjestu u Centru poslovnih kompetencija Žepče, koji je odjel Razvojne agencije Žepče.

Obuka traje 120 sati i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela te obuhvata module AutoCAD i Fusion 360.

Održavat će se u prostorijama Centra poslovnih kompetencija Žepče na adresi Bistrica bb. Početak obuke je planiran za 05.07.2019.

Kome je namijenjena obuka?

Obuka jačanje kompetencija za korištenje specijaliziranih softvera AutoCAD i Fusion 360 namijenjena je za radnike u poduzećima koji imaju potrebu i žele da se osposobe za rad na polju prostornog 2D i 3D dizajna, projektiranja i modeliranja, inženjerima i tehničarima u malim i srednjim poduzećima, sadašnjim i budućim freelancerima i nezaposlenim osobama koje žele steći i unaprijediti vještine i znanja na polju tehničkog crtanja i izrade 3D modela i prototipa.

Kakva znanja ćete steći?

Nakon uspješno završenog AutoCAD modula, moći ćete samostalno koristiti softver AutoCAD za izradu tehničke dokumentacije, za lakše rješavanje različitih inženjerskih, tehničkih i dizajnerskih problema uz podršku računara kod kojih je polazna osnova 2D i 3D model.

Uspješnim završetkom modula Fusion 360, izgradit ćete kompetencije kreativnog rješavanja 3D problema i prikazivanja 3D ideja u prostoru i u projekcijama, bit ćete  u stanju samostalno koristiti softver Fusion 360 pri izradi 3D modela pojedinačnih dijelova i sklopova i na osnovu tih modela, izrađivati relevantnu tehničku dokumentaciju, naučit ćete koristiti softver Fusion 360 kao osnovu za budući rad pri rješavanje različitih inženjerskih problema uz podršku računara, kod kojih je polazna osnova 3D model.

Kako se prijaviti?

Obuka je besplatna za sve polaznike, a broj mjesta je ograničen na 15. Rok za prijavu je 04.07.2019.

Prijavni obrazac moguće je pronaći klikom na LINK ili skeniranjem QR koda, a više informacija dobiti na razepce@gmail.com.

Projekt competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centers and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, provodi Razvojna agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. – 11.2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Više informacija o radu i uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/