O CENTRU

Centar poslovnih kompetencija Žepče, od studenog 2018. godine, djeluje kao odjel unutar Razvojne agencije Žepče, a uspostavljen je kroz implementaciju projekta competenceNET na kojem je ostvarena prekogranična suradnja Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore.

Centar poslovnih kompetencija Žepče je prvi centar u BiH ovakve vrste, a fokusiran je na razvoj i pružanje specijaliziranih usluga u sektorima drvo prerade i tekstilne industrije kroz promociju i primjenu novih znanja i inovacija u proizvodnji tekstilnih i drvnih proizvoda visoke vrijednosti. Djelovanje Centra poslovnih kompetencija zasnovano je na triple helix modelu, suradnji privatnog, javnog i naučno istraživačkog sektora. Svoje aktivnosti usmjerava na jačanje poduzetničkog duha i kulture kod djece i mladih, promovira društveno odgovorno poduzetništvo i integraciju ranjivih skupina stanovništva sa akcentom na osobe sa invaliditetom.

Centar poslovnih kompetencija Razvojne agencije Žepče kontinuirano nastoji poticati inovacijski, tehnološki i ekonomski sustav koji će svojim djelovanjem podupirati razvoj inovativnog i konkurentnog poduzetništva na lokalnom i regionalnom nivou.

Razvojna agencija Žepče kroz aktivnosti koje će se odvijati unutar Centra, doprinosi izvoznoj konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća čime se kontinuirano radi na unapređenju održivog ekonomskog razvoja u BiH kroz primjenu inovativnih upravljačkih i poslovnih modela.

VRHUNSKE
USLUGE, PROSTORIJE I OPREMA

Prostor Centra poslovnih kompetencija Žepče dostupan je za organiziranje edukacija, seminara, konferencija i poslovnih susreta uz korištenje najsuvremenije opreme u okviru računalne učionice i tekstilne radionice koje su na raspolaganju MSP-ima, freelancerima, te javnim i nevladinim organizacijama koje djeluju u oblasti cjeloživotnog učenja.

Moderan co-working prostor namijenjen je organizacijama, kreativcima iz IT industrije, freelancerima i početnicima u poslovanju kako bi zajedno razvijali svoje vještine i znanja u krenuli u realizaciju i razvoj svojih poslovnih ideja.

Centar je opremljen najsuvremenijom IT opremom i specijaliziranim softverima, koji omogućuju izradu suvremenih 2D i 3D modela, programiranje i testiranje programskih rješenja u mrežnom okruženje, održavanje interaktivnih radionica uz pomoć pametne ploče i webinar opreme te izradu tehničke dokumentacije i prototipa uz pomoć 3D printera i industrijskog plotera.

Osim IT opreme, Centar je opremljen i suvremenom opremom i softverima za dizajn i izradu proizvoda od tekstila, te u sklopu tekstilne radionice omogućuje zaokružen proces od inicijalnog dizajna do finalnog proizvoda.