Nezaposleni ste, imate poslovnu ideju koju planirate pretvoriti u uspješan posao, trebate savjetodavnu pomoć u razvoju vaše poslovne ideje, onda je SIYB trening prava prilika za vas.

Krajem siječnja/januara 2023. planirana je objava Javnog poziva za sudjelovanje u programu savjetodavne i financijske podrške razvoju biznisa, kroz koji će odabranim kandidatima biti pružena pomoć u razvoju i pokretanju njihove poslovne ideje.

Pravo na sudjelovanje u programu podrške razvoja poslovnih ideja će imati državljani BiH, nezaposlene punoljetne osobe prijavljene na evidenciju službi za zapošljavanje u općinama Žepče, Usora i Gradu Zavidovići.

Savjetodavna podrška će se odvijati u dva kruga po 3 dana za 20 odabranih kandidata,  a financijska podrška u iznosu od 6.000 KM po novoosnovanom biznisu bit će omogućena za 11 najbolje ocjenjenih poslovnih planova. Sredstva iz financijske podrške će biti iskorištena za podršku biznisima u skladu sa odobrenim poslovnim planom.

Podrška će biti pružena u okviru projekta „T4E (Training for employer) – Obuka za potrebe poslodavca“, čije je trajanje 20 mjeseci a implementira ga Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ZDK koga čine: Razvojna agencija Žepče d.o.o. (RAŽ), JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Općina Žepče, Grad Zavidovići, Općina Usora, Saga d.o.o. Žepče, Stolarija Šimić d.o.o. Žepče, Prlić d.o.o. Žepče, Jifeng d.o.o. Žepče, Bontex d.o.o. Maglaj, Ustanova za stručno obrazovanje odraslih „WMTA“ Banja Luka Centar za obrazovanje odraslih „EDUKA BH“ Tešanj, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Zenica, Udruga poslodavaca Usora, Drvni klaster „Namještaj i drvo“ Sarajevo.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ZDK je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru LEP II projekta, koji financira Europska unija, a realizira Međunarodna organizacija u BiH, a koji ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou, unaprjeđuju vještine i stvaraju prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).